Σαμαράκια

Σαμάρι σκύλου με ανακλαστικό σχεδιασμό (φέγγει στο σκοτάδι).