Σωσίβια

Χρηστικό σωσίβιο για τις θαλάσσιες δραστηριότητες.